Dodaj technologie do naszej bazy wiedzy

Innowacyjność platformy polega na stworzeniu bazy danych zawierającej wykaz technologii środowiskowych w kontekście efektywności energetycznej, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, która będzie służyła do ich selekcjonowania i wprowadzania do praktyki gospodarczej.

Podstawowa funkcjonalność platformy umożliwi członkom Klastra wybór technologii środowiskowych między innymi ze względu na koszty, dostępność technologii, czas wdrażania, opis technologii, jej innowacyjność, czas wdrażania oraz wpływ na efektywność.

Widok dostawców widoczny tylko dla członków klastra

OK