PIERWSZA W POLSCE PLATFORMA TECHNOLOGII
ŚRODOWISKOWYCH!

Członkom Klastra proponujemy dostęp do innowacyjnego narzędzia – Platformy Technologii Środowiskowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz nauki Śląski Klaster Ekologiczny, przy współpracy z firmą Yoshi Private Investment S.A. tworzy Platformę Technologii Środowiskowych. Jej ideą jest wymiana myśli technologicznej w zakresie ochrony środowiska.

Klaster Ekologiczny, jako jednostka wybitnie proekologiczna animuje w zakresie ciekawych i innowacyjnych technologii i patentów, natomiast Yoshi Private Investment S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za cały proces prawno – ekonomiczny transferu technologii. Rolą Platformy jest wyszukiwanie innowacyjnych technologii z branży, łączenie dostawców technologii z odbiorcami, dokonywanie weryfikacji pod kątem użyteczności, wycena na potrzeby licencjonowania, czy zakupu patentu. Przy ścisłej współpracy z zainteresowanym podmiotami Klaster Ekologiczny przeprowadza cały proces transferu.

Zostań członkiem klastra