O PLATFORMIE

Jednym z celów istnienia i funkcjonowania Śląskiego Klastra Ekologicznego jest rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy firmami działającymi w branżach związanych z ochroną środowiska i ekologią, jak również włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności.

O budowaniu przewagi konkurencyjnej świadczy zdolność do umiejętnego korzystania z informacji na temat innowacyjnych technologii, udostępnianych w kraju i poza jego granicami. W tym aspekcie szczególnego znaczenia nabiera dostęp do zasobów wiedzy i informacji. Dotyczy to sfery badawczo - wdrożeniowej oraz sfery prowadzenia biznesu.

W ramach Platformy Technologii Środowiskowych uczestnicy Klastra będą włączali się w światowe relacje naukowe i przemysłowe, a sama Platforma sprzyjać będzie poprawie efektywności pozytywnie wpływającej na wypełnianie zasad zrównoważonego rozwoju w regionie.

Baza technologii

Jednym z celów istnienia i funkcjonowania Śląskiego Klastra Ekologicznego jest rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy firmami działającymi w branżach związanych z ochroną środowiska i ekologią, jak również włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności.

Baza Technologii